10 година успеха!

ДОБРО ДОШЛИ НА ПОРТАЛ

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ИНОВАЦИОНИХ НАУКА

Академија је место где се осмишљају, стварају, концентришу и пласирају кључни начно-истраживачки пројекти, патенти и друга примењива иновациона остварења. Она је центар у којем се обједињују практична и теоретска знања, стварају нови производи и нове технологије, одатле се промовишу и пласирају на тржиште. Академија је конзултативни центар за младе и искусне менаџере, руководиоце и иноваторе и предузетнике.

С нама сте у мултидисциплинарном тиму знања. 

 Српска академија иновационих наука, настала је на традиционалној умности нашег народа и његових великана Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве Ајнштајн, патријарха Јосифа Рајачића и бројних других имених и безимених научника и ствараоца који су дали велики доипринос светској науци и развоју. Академија је баштиник тог наслеђа и центар примењене науке, окупљања нових научника, иновативних и креативних умова, те промотор њихова стваралаштва и имплементације у привреду и друштво.

Академија има за задатак да води бригу о развоју и организовању иновационих, научних, уметничких и проналазачких потенцијала свога чланства и да помаже у заштити интелектуалне својине, те да остварења имплементира у друштво и привреду. Академија је у свом раду потпуно самостална и слободна у функцији својих чланова и развоја друштва у целини. О својим постигнућима, проналасцима и научно- истраживачким радовима обавештава јавност преко својих публикација, објављених радова, и јавних изложби и манифестација. Академија је својим Статутом регулисала сва питања организације, управљања и рада у свим областима у којима делује.

                                                                                                   ИДЕЈА

Идеја за оснивање Српске академије иновационих наука произашла је из процеса зрења свести и одговорности научне, иновативне, кретивне и стваралачке елите за одржив развој наше земље и очување њених ресурса. У жељи да своја знања и искуства поделимо с онима којима могу да користе и којима су потребна одлучили смо да оснујемо трајан научно-иновациони субјект, који ће употребом знања, у оквиру националног иновационог система стварати нове производе и технологије и окупљати таленте, с посебним освртом на младе.

Наша знања и искуства нас упућују на потребу да и другима помогнемо у оспособљавању за систематско изучавање, праћење, потицање и унапређење основних иновационих процеса у земљи и савременом свету са правно-економског, техничко-технолошког и културно-социјалног аспекта.

Посебно смо подстакнути традиционалном умности нашег народа као неисцрпним развојним ресурсом који је својом генијалности допринео и светском развоју 

преко наших научника Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве Марић-Ајнштајн и др. Непосредну акцију за оснивање Српске академије иновационих наука покренуо је признати истраживач и иноватор, академик Петар, барон Рајачић, потомак лозе оснивача и владара Војводине Српске, те оснивача Српске патријаршије и носиоца титуле барона, чувеног, патријарха Јосифа Rајачића.

Група универзитетских професора и других научника одлучила је 21.11.2004.  да на спомен нашим великанима и генијима Николи Тесли, Михајлу Пупину, Милутину Миланковићу и др. и на потстицај и част садашњим и будућим иновативним ствараоцима оснује Српску академију иновационих наука.

Идеју о оснивању благословио је патријарх Павле и предеставник СПЦ у Бриселу, архимандрит мр. Данило Љуботина, који је постао и члан Академије.

Подршку оснивању дали су и у чланство ушли: Проф.др Радомир Симић, (председник Савеза проналазача Србије, бивши проректор Београдског универзитета и декан Рударско-геолошког факултета), проф.др Војислав Вукчевић-(министар за дијаспору), проф. др Јан Кишгеци (министар пољопривреде СРЈ), председник Привредне коморе Београда, др Милан Јанковићпроф. др Мирослав Ламбић, (председник Тесла-Феста, Нови Сад, бивши декан Машинског факултета "Михајло Пупин" из Зрењанина), проф. Богдан Станић, п

редседник Проналазача Новог Сада, проф.др Љубинко Илић председник ЈУПИН-а, др. Љубо Вујевић, председник удружења "Никола Тесла" из Њу Јорка, др Димитрије Зејзулин, директор "Архимеда" из Москве, академик Младен Карић, (председник Народне технике БиХ и потпредседник Европске асоцијације проналазача), проф.др Драган Ђорђевић (ректор универзитета ФИМЕК, из Новог Сада, проф. др Љиљана Шоић -Тихачек, продекан Стоматолошког факултета Београд, проф. др Марко Тодоровић, проф др Јеленка Савковић, проф.др Драгољуб Мартиновић, директор Високе школе за електротехнику и рачунарство, проф. др Миле Петровић, пуковник проф. др Добрица Петрић, пуковник, проф. др Маринко Петровић, генерал Радојица Кадијевић, проф.др Лариса Јовановић, председница друштва "Екологика", академици САНУ, проф. др Драган Шкорић и академик Дејан Медаковић, који је САИН-Академији пожелео успех. Надлежно Министарствo регистровалo je 14.12.2004.г. Српску академију иновационих наука, скраћено САИН-АКАДЕМИЈА.

MИСИЈА

Мисија Српске академије иновационих наука је препознавање талената, окупљање и потстицање научника, иноватора и проналазача с циљем стварање нових технологија и високопрофитних производа, те њихово имплементирање у друштво и привреду ради остваривања суверености, стабилности, одрживог и просперитетног развоја Србије. Кључно питање мисије је потицање, организовање, стварање и јачање примењене науке и иновација као значајан међународни фактор и конзултант за индустријску својину у пројектима ЕУ, преко својих иновативних организација. 

Мисију желимо решавати нестраначки, мирним, демократским поштеним, стручним и ефикасним путем у циљу изградње иновативно-проналазачке свести у служби укупног побољшања квалитете живота и средине.

ВИЗИЈА

Академију видимо као кључни субјект примењене науке и иновативног стваралаштва, као партнера научним институцијама, државним органима и привредним субјектима. Академију ћемо градити као место окупљања и организовања људи из разних научних области, ради размене идеја, знања, креирања и пружање стручних услуга за развијање и остваривање апликативног знања у проналазаштву и иновацијама, те њихов пренос у друштво преко сарадње са привредом, коморама, агенцијама, државом, научно-истраживачким институцијама, факултетима, институтима, развојним центрима и др.  Академију видимо као елитни центар знања из ког ће произлазити нове технике и технологије, који ће бити креатор новости и партнер који ће знати своје вредности и вредности оних с кojima је условљен сарађивати.

У периоду од протеклих десет година Српска академија иновационих наука постала је елитни бренд српске иновативне памети и примењене науке, партнер коморама и предузетништву, као и државним институцијама те међународним, универзитетима, институтима, центрима и компанијама. Академија је у свом раду повезана с националном мрежом технолошких центара, инкубатора, института, универзитета, појединаца и других субјеката развоја националног иновационог система. Жеља нам је да доприносимо стварању потстицајног научно-истраживачког и иновативног амбијента, те да конкретним и  перманентним иновативним радом обезбеђујемо 

појединцима и тржишту потребна научно-истраживачка, иновативна и патентна решења да би остварили већу вредност, углед и профит од других.

ЦИЉЕВИ

Академија је дефинисала своје агрегатне циљеве како следи:

 • да по мери садашњих и надолазећих потреба успешно научно и стваралачки делује у условима тржишног надметања у складу с потпуном интегрисаношћу у Европску унију Републике Србије.

 • да подстиче и делимично спроводи едукацију и размену знања научника, проналазача и привредника, те да подстиче другачију, бољу, савременију и сврсисходнију модернизацију постојећег проналазачког система и да својим деловањем и предлозима пружа подршку борби против корупције и јачању правне државе и тржишне економије,

 • да подстиче и доприноси стварању модерних иновационих прописа, организација, институција и агенција спремних и оспособљених да наш проналазачки ниво приближе европским достигнућима и тржиштима како би постигли бар 300 патената на милион становника.

 • да се залаже да се омогући свима који се занимају за напредак технике и који имају нове идеје да их могу валидно проверити и верификовати, употребити и реализовати. Посебно смо заинтересовани за боље и чвршће повезивање са младима, женама и дијаспором, као и са научницима и проналазачима из региона и напредног света.да се успостави повезаност са институцијама система, посебно са Српском Академијом Наука као научном националном водиљом, факултетима и институтима, коморама, проналазачким асоцијацијама и привредним субјектима у повећању конкурентности,

 • да се залаже за уважавање знања и за реформе Републике Србије на путу ка придруживању ЕУ, али и за међународну размену знања са нама блиским народима. Промовисаћемо идеје толеранције и једнакости грађана.

 • да се оспособи, кадровски  и опремити њене административне функције те отворити за све оне који имају стваралачку визију, који знају и који су у пракси доказали да могу иновативно и научно помогну развоју и стварању иновационог друштва,

 • да јавно позива све заинтересоване ствараоце који испуњавају услове да се квалификују за пријем у Српску академију иновационих наука, без обзира на верску, расну и националну припадност. Такође позивамо и све друге научнике, привреднике, а посебно  проналазаче да користе знања наших чланова те да буду спремни своје знање понудити националном и светском развоју и стваралаштву.

 

КО СМО И ШТA СМО?

 • Српска академија иновационих наука је  тим угледних, талентованих, успешних и креативних људи окренутих будућности и стварању, 

 • У Српску академију иновационих наука до сада се учланило више од 120 универзитетских професора и других доктора наука и иноватора. Поред домаћих ту је и већи број иностраних професора и научника из САД, Немачке, Русије и других земаља,

 • Залажемо се да употребом знања и властите  умности допринесемо развоју наше земље Региона и човечанства,

 • Постижемо видљиве и препознатљиве резултате, дакле наш успех није хвала него реалност,

 • Иновације нису прича-оне су стварност.

 • Међусобно се слажемо и мултидисциплинарно надопуњавамо и испомажемо.

 • Знамо се и дружити и уживати у успеху.

 •  Не завидимо успешнима јер смо и сами успешни. Успели смо створити препознатљив национални и међународни углед и бренд, 

 • Сарађујемо с онима о којима смо само могли некад сањати и на телевизијама видети, Држали смо предавања у Руској академији наука, на престижним светским универзитетима и институтима.

 • Учествовали смо на међународним симпозијумима и конгресима.

 • Успели смо створити новости које задивљују.

 • Наши чланови запошљавају више од 2.000 људи на својим пројектима и иновацијама у земљи. Успели смо да докучимо и препознамо срећу, духовни мир и физичку и психичку равнотежу. Знамо да знамо и то што знамо показујемо и доказујемо.

 • Јавност нам узвраћа уваженошћу, похвалама, наградама и препознаје наш допринос.

 • Наравно да успех "кошта" и да имамо оних који су нам завидни и оних који су залутали у Академију, који немају стваралачки капацитет да прате наше активности. Нажалост таквих формалиста морали смо да се решимо.

 • Наши чланови не троше енергију и време узалуд, јер на овом  свету се ради и ствара, а на ономе одмара. 

 • Свако вреди онолико колико је створио.

 • Пакост, злоба, мржња и нерад немају места у нашим срцима.

 • Нама новац није увек једина вредност, јер ми поседујемо оно што се неда купити, а то су: љубав према природи и човеку, знање и умеће, радост стварања што све чини наше богатство.

 • Помогли смо многима да реше проблеме и остваре срећу.

 • Наши успеси награђени су повељама, лентама, дипломама, медаљама и краљевским и другим ордењем.          

 •  

 • КОРИСНИЦИ НАШИХ УСЛУГА              

 • Наводимо само неке од бројних корисника наших услуга и полазника едукативних семинара на којима им пружамо најновија практична и теоретска знања из области технике, права, економије, екологије, одерживог развоја, и других иновативних достигнућа и остварења.  

 •  Резултат слика за јосип панчић логоРезултат слика за димничар београд логоРезултат слика за умка логоРезултат слика за фармаком логоРезултат слика за jat tehnika logoРезултат слика за висан логоРезултат слика за колубара логоРезултат слика за хемофарм лого Резултат слика за водовод београд логоРезултат слика за интеса банка логоРезултат слика за фриком логоРезултат слика за болница јевремова логоРезултат слика за моцарт логоРезултат слика за градске пијаце логоРезултат слика за србијашуме логоРезултат слика за железнице србије логоРезултат слика за милшпед логоРезултат слика за фап логоРезултат слика за привредна комора београд логоРезултат слика за скупштина града лого Резултат слика за privredna komora srbije logoРезултат слика за opstina pazova logoРезултат слика за ekonomska skola Milutin Milankovic, logoРезултат слика за jaffa logo

 •  

 •                                                                                                                                                                                                            ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 • Ако сте креативни и размишљате позитивно дођите и радите са нама. 

 • Уђите у тим победника, стварајте новости и будите на цени. 

 • Разоткрите своје могућности и уживајте у створеном.

 • Погледајте око себе и читајте законе природе у њима ћете пронаћи идеје.

 • Путујте с нама куд Вас ум води по пространствима природе. 

 • Нека Вас инспиришу умни и вредни, а не лењи. Будите слободни у мислима и вешти у делима.

 • Ваши су путокази у нашим делима, зато волите оне који иза себе остављају препознатљива дела.

 • Стварајмо заједно срећу другима и повратно себи. 

 • Заштитимо наше проналаске, јер на светској "sci" листи патент носи 10 бодова, а докторат 7 бодова.           ______________________________________________________________                                                   

                Најновија вест: 

Srpska akademija inovacionih nauka, svesrdno i s ponosom, podržava kandidaturu grada Novog Sada da se njen akademik,pronalazač svetskog glasa, Veljko Milković kandiduje za Nobelovu nagradu.

"Čestit čovek ne uživa sam u svojim delima, već oko sebe širi atmosferu sreće i zadovoljstv koju udišu svi koji ga okružuju", ( Mantagazza).

______________________________________________________________________

ПУКОВНИК ДР. РАДЕ РАЈИЋ ИСКЉУЧЕН ЈЕ ИЗ АКАДЕМИЈЕ, подло и покварено је лагао, подметао, клеветао и на основу тога брукао часне људе који су му помогли и уздизали га. To je чинио с намером да би  на њихову блаћењу уздизао свој нарушени углед официра и човека.  ( Више види  под Вести). 

____________________________________________________________________________________

,Кнез Михаило говори члановима Друштва Српске Словесности на првој седници 8. јуна 1842. године 

 •