ДОБРО ДОШЛИ НА ПОРТАЛ

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ИНОВАЦИОНИХ НАУКА

Српска академија иновационих наука има за задатак да води бригу о развоју и организовању иновационих, научних, уметничких и проналазачких потенцијала свога чланства и да њихова остварења имплементира у друштво и привреду. Академија је у свом раду потпуно самостална и слободна у функцији својих чланова и развоја друштва у целини. О својим постигнућима, проналасцима и научно- истраживачким радовима обавештава јавност преко својих публикација, објављених радова, и јавних изложби и манифестација. Академија је својим Статутом регулисала сва питања организације, управљања и рада у свим областима у којима делује.

                                                                                                   ИДЕЈА

Идеја за оснивање Српске академије иновационих наука произашла је из процеса зрења свести и одговорности научне, иновативне, кретивне и стваралачке елите за одржив развој наше земље и очување њених ресурса. У жељи да своја знања и искуства поделимо с онима којима могу да користе и којима су потребна одлучили смо да оснујемо трајан научно-иновациони субјект, који ће употребом знања, у оквиру националног иновационог система стварати нове производе и технологије и окупљати таленте, с посебним освртом на младе. Наша знања и искуства нас упућују на потребу да и другима помогнемо у оспособљавању за систематско изучавање, праћење, потицање и унапређење основних иновационих процеса у земљи и савременом свету са правно-економског, техничко-технолошког и културно-социјалног аспекта.

Посебно смо подстакнути традиционалном умности нашег народа као неисцрпним развојним ресурсом који је својом генијалности допринео и светском развоју преко наших научника Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве Марић-Ајнштајн и др. Непосредну акцију за оснивање Српске академије иновационих наука покренуо је признати истраживач и иноватор, академик Петар, барон Рајачић, потомак лозе оснивача и владара Војводине Српске, те оснивача Српске патријаршије и носиоца титуле барона, чувеног, патријарха Јосифа Rајачића.

Група универзитетских професора и других научника одлучила је 21.11.2004.  да на спомен нашим великанима и генијима Николи Тесли, Михајлу Пупину, Милутину Миланковићу и др. и на потстицај и част садашњим и будућим иновативним ствараоцима оснује Српску академију иновационих наука.

Идеју о оснивању благословио је патријарх Павле и предеставник СПЦ у Бриселу, архимандрит мр. Данило Љуботина, који је постао и члан Академије.

Подршку оснивању дали су и у чланство ушли: Проф.др Радомир Симић, (председник Савеза проналазача Србије, бивши проректор Београдског универзитета и декан Рударско-геолошког факултета), проф.др Војислав Вукчевић-(министар за дијаспору), проф. др Јан Кишгеци (министар пољопривреде СРЈ), председник Привредне коморе Београда, др Милан Јанковићпроф. др Мирослав Ламбић, (председник Тесла-Феста, Нови Сад, бивши декан Машинског факултета "Михајло Пупин" из Зрењанина), проф. Богдан Станић, председник Проналазача Новог Сада, проф.др Љубинко Илић председник ЈУПИН-а, др. Љубо Вујевић, председник удружења "Никола Тесла" из Њу Јорка, др Димитрије Зејзулин, директор "Архимеда" из Москве, академик Младен Карић, (председник Народне технике БиХ и потпредседник Европске асоцијације проналазача), проф.др Драган Ђорђевић (ректор универзитета ФИМЕК, из Новог Сада, проф. др Љиљана Шоић -Тихачек, продекан Стоматолошког факултета Београд, проф. др Марко Тодоровић, проф др Јеленка Савковић, проф.др Драгољуб Мартиновић, директор Високе школе за електротехнику и рачунарство, проф.  

др Миле Петровић, пуковник проф. др Добрица Петрић, пуковник, проф. др Маринко Петровић, генерал Радојица Кадијевић, проф.др Лариса Јовановић, председница друштва "Екологика", академици САНУ, проф. др Драган Шкорић и академик Дејан Медаковић, који је САИН-Академији пожелео успех. Надлежно Министарствo регистровалo je 14.12.2004.г. Српску академију иновационих наука, скраћено САИН-АКАДЕМИЈА.

МИСИЈА

Мисија Српске академије иновационих наука је препознавање талената, окупљање и потстицање научника, иноватора и проналазача с циљем стварање нових технологија и високопрофитних производа, те њихово имплементирање у друштво и привреду ради остваривања суверености, стабилности, одрживог и просперитетног развоја Србије. Кључно питање мисије је потицање, организовање, стварање и јачање примењене науке и иновација као значајан међународни фактор и конзултант за индустријску својину у пројектима ЕУ, преко својих иновативних организација. 

Мисију желимо решавати нестраначки, мирним, демократским поштеним, стручним и ефикасним путем у циљу изградње иновативно-проналазачке свести у служби укупног побољшања квалитете живота и средине.

ВИЗИЈА

Академију видимо као кључни субјект примењене науке и иновативног стваралаштва, као партнера научним институцијама, државним органима и привредним субјектима. Академију ћемо градити као место окупљања и организовања људи из разних научних области, ради размене идеја, знања, креирања и пружање стручних услуга за развијање и остваривање апликативног знања у проналазаштву и иновацијама, те њихов пренос у друштво преко сарадње са привредом, коморама, агенцијама, државом, научно-истраживачким институцијама, факултетима, институтима, развојним центрима и др.  Академију видимо као елитни центар знања из ког ће произлазити нове технике и технологије, који ће бити креатор новости и партнер који ће знати своје вредности и вредности оних с кojima је условљен сарађивати.

У периоду од протеклих десет година Српска академија иновационих наука постала је елитни бренд српске иновативне памети и примењене науке, партнер коморама и предузетништву, као и државним институцијама те међународним, универзитетима, институтима, центрима и компанијама. Академија је у свом раду повезана с националном мрежом технолошких центара, инкубатора, института, универзитета, појединаца и других субјеката развоја националног иновационог система. Жеља нам је да доприносимо стварању потстицајног научно-истраживачког и иновативног амбијента, те да конкретним и  перманентним иновативним радом обезбеђујемо појединцима и тржишту потребна научно-истраживачка, иновативна и патентна решења да би остварили већу вредност, углед и профит од других.

ЦИЉЕВИ

Академија је дефинисала своје агрегатне циљеве како следи:

 • да по мери садашњих и надолазећих потреба успешно научно и стваралачки делује у условима тржишног надметања у складу с потпуном интегрисаношћу у Европску унију Републике Србије.

 • да подстиче и делимично спроводи едукацију и размену знања научника, проналазача и привредника, те да подстиче другачију, бољу, савременију и сврсисходнију модернизацију постојећег проналазачког система и да својим деловањем и предлозима пружа подршку борби против корупције и јачању правне државе и тржишне економије,

 • да подстиче и доприноси стварању модерних иновационих прописа, организација, институција и агенција спремних и оспособљених да наш проналазачки ниво приближе европским достигнућима и тржиштима како би постигли бар 300 патената на милион становника.

 • да се залаже да се омогући свима који се занимају за напредак технике и који имају нове идеје да их могу валидно проверити и верификовати, употребити и реализовати. Посебно смо заинтересовани за боље и чвршће повезивање са младима, женама и дијаспором, као и са научницима и проналазачима из региона и напредног света.да се успостави повезаност са институцијама система, посебно са Српском Академијом Наука као научном националном водиљом, факултетима и институтима, коморама, проналазачким асоцијацијама и привредним субјектима у повећању конкурентности,

 • да се залаже за уважавање знања и за реформе Републике Србије на путу ка придруживању ЕУ, али и за међународну размену знања са нама блиским народима. Промовисаћемо идеје толеранције и једнакости грађана.

 • да се оспособи, кадровски  и опремити њене административне функције те отворити за све оне који имају стваралачку визију, који знају и који су у пракси доказали да могу иновативно и научно помогну развоју и стварању иновационог друштва.

 • да јавно позива све заинтересоване ствараоце који испуњавају услове да се квалификују за пријем у Српску академију иновационих наука, без обзира на верску, расну и националну припадност. Такође позивамо и све друге научнике, привреднике, а посебно  проналазаче да користе знања наших чланова те да буду спремни своје знање понудити националном и светском развоју и стваралаштву.

 

КО СМО И ШТA СМО?

 • Српска академија иновационих наука је  тим угледних, талентованих, успешних и креативних људи окренутих будућности и стварању, 

 • У Српску академију иновационих наука до сада се учланило више од 120 универзитетских професора и других доктора наука и иноватора. Поред домаћих ту је и већи број иностраних професора и научника из САД, Немачке, Русије и других земаља,

 • Залажемо се да употребом знања и властите  умности допринесемо развоју наше земље Региона и човечанства,

 • Постижемо видљиве и препознатљиве резултате, дакле наш успех није хвала него реалност,

 • Иновације нису прича-оне су стварност.

 • Међусобно се слажемо и мултидисциплинарно надопуњавамо и испомажемо.

 • Знамо се и дружити и уживати у успеху.

 •  Не завидимо успешнима јер смо и сами успешни. Успели смо створити препознатљив национални и међународни углед и бренд, 

 • Сарађујемо с онима о којима смо само могли некад сањати и на телевизијама видети, Држали смо предавања у Руској академији наука, на престижним светским универзитетима и институтима.

 • Учествовали смо на међународним симпозијумима и конгресима.

 • Успели смо створити новости које задивљују.

 • Наши чланови запошљавају више од 2.000 људи на својим пројектима и иновацијама у земљи. Успели смо да докучимо и препознамо срећу, духовни мир и физичку и психичку равнотежу. Знамо да знамо и то што знамо показујемо и доказујемо.

 • Јавност нам узвраћа уваженошћу, похвалама, наградама и препознаје наш допринос.

 • Наравно да успех "кошта" и да имамо оних који су нам завидни и оних који су залутали у Академију, који немају стваралачки капацитет да прате наше активности. Нажалост таквих формалиста морали смо да се решимо.

 • Наши чланови не троше енергију и време узалуд, јер на овом  свету се ради и ствара, а на ономе одмара. 

 • Свако вреди онолико колико је створио.

 • Пакост, злоба, мржња и нерад немају места у нашим срцима.

 • Нама новац није увек једина вредност, јер ми поседујемо оно што се неда купити, а то су: љубав према природи и човеку, знање и умеће, радост стварања што све чини наше богатство.

 • Помогли смо многима да реше проблеме и остваре срећу.

 • Наши успеси награђени су повељама, лентама, дипломама, медаљама и краљевским и другим ордењем.                                                                                                                                                                                                                                     ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 • Ако сте креативни и размишљате позитивно дођите и радите са нама. 

 • Уђите у тим победника, стварајте новости и будите на цени. 

 • Разоткрите своје могућности и уживајте у створеном.

 • Погледајте око себе и читајте законе природе у њима ћете пронаћи идеје.

 • Путујте с нама куд Вас ум води по пространствима природе. 

 • Нека Вас инспиришу умни и вредни, а не лењи. Будите слободни у мислима и вешти у делима.

 • Ваши су путокази у нашим делима, зато волите оне који иза себе остављају препознатљива дела.

 • Стварајмо заједно срећу другима и повратно себи. 

 • Заштитимо наше проналаске, јер на светској "sci" листи патент носи 10 бодова, а докторат 7 бодова.                                                                                                                                                                          Најновија вест: 

 • Srpska akademija inovacionih nauka, svesrdno i s ponosom, podržava kandidaturu grada Novog Sada da se njen akademik,pronalazač svetskog glasa, Veljko Milković kandiduje za Nobelovu nagradu.

 • ______________________________________________________________________

 • Пуковник, др РАДЕ РАЈИЋ ИСКЉУЧЕН ИЗ АКАДЕМИЈЕ ( више види  под Вести).  

 • _________________________________________________________                  Šta je baron dao akademiku? Tabloid nečasno, neistinito i zlonamerno kleveće naše umne ljude neprimerenom kampanjom i retorikom, za rad onih kojima naš uspeh smeta. Uspeh se ne "prašta". Podmetanja i laži uvek su pratile stvaraoce. Neko izmišlja laži da bi zaradio a neko nove proizvode i tehnologije. Cenimo iskrenost ljudi koji nemaju identitet, da mrze one s identitetom. Sramno je i bogohulno klevetati uglednog muzičara i kompozitora Milutina Popovića-Zahara i poštenog i časnog čoveka, Petra barona Rajačića, i to, iz ugledne srpske istorijske porodice, pod čijim rukovođenjem je naša Akademija postigla svoju elitnost. Svako iznosi na "tezgu" šta ima i ostavlja u nasledstvo unucima.  Na mržnju, zlo i zavist ne odgovaramo mržnjom, nego inovativnim stvaralaštvom. Članak objavljen u Tabloidu je suton istraživačkog novinarstva.                                                                                      Upravni odbor, Srpske akademije inovacionih nauka.